آخرین اخبار آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی