آنتی بیویک

  • ​اقتصادنیوز :‌برخی دارو‌ها با یکدیگر تداخل دارند و عملکردی که انتظار داریم را در بدن انجام نمی‌دهند؛ حتی گاهی به علت همین تداخل دارویی به بدن نیز آسیب می‌زنند.

۱

بیشتر

بیشتر