آیت‌الله مصباح

  • محسن غرویان:

    اقتصادنیوز؛ «محسن غرویان» استاد سرشناس حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه طلاب باید رفتارهای خود را متناسب با نظر مراجع تنظیم کنند، گفت: «گروهی به اسم آیت الله مصباح حرکت هایی انجام می دهند که شاید خود ایشان هم به این رفتارها راضی نیستند ولی هستند عده ای که این رفتارها و حرکات افراطی انجام می‌دهند که به نام آیت الله مصباح ثبت می شود، این گروه علاوه بر قم در سطح کشور اعم از مجلس و صحنه های مختلف…

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر