ابطال ثبت سفارش

  • ۵۱ درصد بازار خودروهای وارداتی به واردکنندگان متفرقه تعلق دارد

    ثبت‌سفارش خودروهای واردکنندگان متفرقه (غیرنماینده) از ابتدای مرداد تا ۲۲ دی‌ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال شده است. براساس تصمیم جدید دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش همه خودروهای وارداتی که توسط واردکنندگان متفرقه صورت گرفته ابطال شده است تا وزارت صنعت وضعیت واردات خودروهای سواری را تعیین تکلیف کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر