اتاق بازرگانی فرانسه و روسیه

  • اقتصادنیوز؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک فرانسه و روسیه با بیان اینکه تجارت فرانسه تا حد زیادی به تصمیم هایی که در واشنگتن اتخاذ می شود وابسته است، افزود: با این حال پاریس تلاش می کند، فعالیت خود را در ایران و روسیه همسو با منافع مشترک ادامه دهد.

۱

بیشتر

بیشتر