آخرین اخبار اتحادی

  • پس از سال‌ها تنش سیاسی میان انگلیس و فرانسه در پی بریگزیت، رهبران دو کشور در دیدار امروز خود «تجدید دیدار و اتحادی دوباره» داشتند.