آخرین اخبار احمد مسجدجامعي

  • دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید حسین سید‌الشهدا(ع) برای تشکیل حکومت قیام کرد و در این راه، به شهادت رسید. در صورت پذیرش چنین نگاهی، این پرسش پیش می‌آید که آیا سایر ائمه نیز به همین شیوه تأسی کرده‌اند؟

  • به جرات می‌توان گفت که در سال‌های پس از اسلام، هیچ حادثه‌ای همچون واقعه کربلا تا این اندازه تاویل و تفسیر نشده است؛ تا آنجا که در سال‌های اخیر، برخی حرکت‌های سیاسی حتی با ایدئولوژی چپ بنا بر گفته خودشان، از نهضت حسینی تاثیر پذیرفته‌اند؛ مثل خسرو گل‌سرخی. دوقطبی‌ کردن جامعه به حسینی و یزیدی از همین جنس است که سابقه آن در ادبیات گفتاری و نوشتاری، معاصر درخور توجه است و در تقسیم ساده جهان به سیاه و…

  • در سال‌های پیش از کرونا در ایام فاطمیه با گروهی از شاعران و هنرمندان و خبرنگاران و اصحاب فکر و فرهنگ به قم می‌رفتیم و با برخی بزرگان آنجا مثل آقایان صافی، وحید خراسانی، شبیری‌زنجانی، فاضل لنکرانی، ‌علوی‌بروجردی، علوی‌گرگانی و سید جواد شهرستانی دیدار می‌کردیم. معمولا اهل ادب شعر می‌خواندند و آقایان سخن می‌گفتند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی