آخرین اخبار اخذ سند سبز

  • اقتصادنیوز: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: وصول مالیات نقل و انتقال خودرو تاکنون توسط دفاتر اسناد رسمی در هنگام نقل و انتقال سند انجام می‌شد که با توجه به نظریه دادستان کل کشور مبنی‌بر اعتبار برگه سبز به عنوان سند مالکیت،مالیات در هنگام تعویض پلاک اخذ می‌شود.