آخرین اخبار ادبیاتی

  • موافقت یا مخالفت نمایندگان با هر فرد پیشنهادی حق آنهاست اما ابراز این مخالفت باید اولاً منطقی و مستدل و ثانیا با ادبیاتی مؤدبانه و در خور شأن مجلس صورت گیرد.

  • کیهان با اشاره به توهین صورت گرفته از تلویزیون به رئیس جمهور نوشت: نکته قابل‌تأمل پاسخ به این سؤال است که چه کسی یا چه کسانی بسترساز بروز و ظهور چنین ادبیاتی بوده و هستند؟

  • سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره با حضور روز گذشته محمد جواد ظریف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و برخی مطالبی که در این جلسه مطرح شد، اظهار کرد: متاسفانه دیروز با ادبیاتی نامناسب، اتهام های بی‌پایه‌ای به وزیر و وزارت خارجه زده شد.