آخرین اخبار ادعایت

  • علیرضا زاکانی نماینده قم در مجلس یازدهم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به محمد مهاجری نوشت: یا عددها را نمی دانی یا معنی فیش یا مغازه رو. یک ادعایت درست نبود.