ارزش لیر

  • اقتصادنیوز: لیر ترکیه به دلیل نشان های افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو در ماه آینده میلادی، ۰.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.

  • اقتصادنیوز: آنکاراـ ایرناـ نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه که از یک هفته پیش در حال افزایش بود، امروز دوشنبه و در اولین روز هفته کاری باز هم رکورد جدی را ثبت کرد.

  • ارزش پول کشور ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۵ درصد تنزل پیدا کرده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر