آخرین اخبار ارزش معاملات سهام

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۲۴۴ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۶ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۲۴۲ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۱۳ درصدی داشته است، اما روند آن در هفته اخیر نزولی بود.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۹۴۶ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۹ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۴۲۸ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۴ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۴ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۴ هزار و ۱۰۴ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۸ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۴ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۴ هزار و ۸۷۵ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۶ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵ هزار و ۹۵۲ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۸ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش افت کرد، ارزش معاملات اوراق بدهی دولتی نیز کاهش یافت.

  • اقتصادنیوز: در اولین هفته معاملاتی اسفند ماه ۱۴۰۰، میانگین ارزش معاملات کل بازار سهام افت ۵ درصدی داشت اما ارزش معاملات خرد سهام ۱۵ درصد افزایش یافت.

  • اقتصادنیوز: در اولین هفته معاملاتی آذر ماه ۱۴۰۰ میانگین ارزش معاملات خرد بورس در سطح ۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت که نسبت به هفته پیشین افت اندکی داشته است. اما در آخرین روز هفته به بیشترین رقم در دو هفته اخیر رسید. آیا معاملات سهام از رکود خارج می‌شود؟