آخرین اخبار ارزپاشی

  • اقتصادنیوز: رئیس‌ کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران «تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان»، «ایجاد شرایط رقابتی برای عرضه ارز در سامانه نیما» و «پرهیز از کاهش دستوری نرخ ارز» را به عنوان انتظارات بخش‌خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی در ماه های باقیمانده از عمر دولت دوازدهم مطرح کرد.

  • اقتصاد نیوز: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اهل پارتی بازی نیست گفت: هیچ توصیه و درخواستی خارج از قانون را قبول نمی کند حتی اگر دستور رئیس جمهور باشد.