آخرین اخبار ارشادات

  • جماران به نقل از گفت و گوی دبیر شورای راهبرد سیاست خارجی با برنامه «حضور» نوشت: امام نقش زیادی در تربیت ما دیپلمات‌ها داشت؛ مقام معظم رهبری نیز حتی در جنبه‌های مختلفِ رعایت پروتکل‌های دیپلماتیک، همیشه ارشادات درستی دارند.