ارمنه

  • بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه شنبه نقش ارامنه سوری را در جریان بحران اخیر این کشور ستود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر