آخرین اخبار اسب ۱۵ میلیاردی سردار آزمون

  • میشل پین از خرید اسب ۱۵ میلیارد تومانی سردار آزمون پرده برداشت و گفت: او اولین خرید خود را در مسابقات استرالیا در سال ۲۰۲۰ انجام داد، زمانی که در نمایشگاه ۲۰۲۰ به قیمت نیم میلیون دلار، یک کلت فرانکل خرید.