استعداد یابی

  • اقتصاد نیوز: یک شبکه ماهواره ایی فارسی زبان قرار است مشابه برنامه استعدادیابی«عصر جدید» را آماده و پخش کند.

  • اقتصاد نیوز:امیرحسین اسدی از داوران مسابقه استعدادیابی شغلی «میدون» در خصوص این رقابت تلویزیونی گفت: در تمام دنیا برنامه‌هایی وجود دارد تا کسانی که دارای محصول، ایده و تیم هستند طرح خودشان را ارائه کنند و با جذب سرمایه، کسب و کار خود را راه اندازی کنند.

  • اقتصاد نیوز:استعدادیابی درفوتبال ایران، همیشه بزرگترین نگرانی و دغدغه کارشناسان این ورزش بوده است.این مسیرمتاسفانه در کشورمان سیکل معیوبی دارد و توجه کافی به آن نمی شود.اما درهمین حال چند موسسه خیریه درکشورمان به شکل متفاوتی وارد این پروسه شدند و قصد دارند ضمن کمک به کودکان فقیر و کار، پشتوانه مناسبی ازاستعدادهای آنها برای آینده فوتبال ایران ایجاد کنند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر