استعفای وزیر کار

  • اقتصادنیوز؛ «امبر راد» وزیر کار و امور بازنشستگی بریتانیا در اعتراض به نحوه اجرای برگزیت توسط بوریس جانسون، از سمت خود استعفاداد و جایگاه ناظمی حزب محافظه‌کار در پارلمان را نیز کنار گذاشت.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر