اشتراک تلفن ثابت

  • اقتصادنیوز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: حق اشتراک تلفن ثابت بطور میانگین در کشور ۲,۵ تا ۳ برابر شده و در شهر تهران حق اشتراک ۸ هزار تومان شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر