آخرین اخبار اعتراض دامداران

  • اقتصاد نیوز: ماجرای سلاخی دام ها و ریختن شیر در برخی شهرها چیست؟چرا دولت قیمت شیر را افزایش نمی دهد کلید این معما کجاست