افزایش قیمت سهام

  • افزایش غیرمنطقی قیمت سهام چگونه رقم می‌خورد؟

    اقتصادنیوز؛ گاهی رشد قیمت سهام غیرقابل‌توجیه و غیرمنطقی به نظر می‌رسد. این افزایش ظاهراً غیرمنطقی متأثر از چه انگیزه‌هایی است و چه توضیحی برای بروز چنین رفتاری در بازار بورس می‌توان ارائه داد؟ اگر مخاطب «دنیای بورس» بوده باشید اثر این الگوهای انتزاعی را در رشد قیمتی سهام احتمالا متوجه شده‌اید.

  • شرکت و برند بزرگ سازنده فناوری های دیجیتالی در دنیا به موفقیت چشمگیری دست یافته است

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر