افزایش قیمت وام مسکن

  • نرخ سود وام مسکن در دوروز متوالی بالاتر از ۲۲ درصد ثابت ماند

    اقتصادنیوز : متوسط قیمت اوراق جهت خرید وام مسکن روندی افزایشی را نشان می‌دهد.

۱

بیشتر

بیشتر