آخرین اخبار افسردگی پس از زایمان

  • اقتصادنیوز: یک ماما و روانشناس در برنامه‌ای تلویزیونی تاکید کرد که مردان هم می‌توانند افسردگی پس از زایمان بگیرند.

  • هنوز باورم نمی شود که باید با دستان خودم دختر ۱۸ ساله ام را به خاک بسپارم. من چیزی درباره افسردگی بعد از زایمان نمی دانستم به همین خاطر هم دخترم و نوه تازه متولد شده ام را رها کردم و به شهرستان رفتم تا این که چند روز بعد با شنیدن خبر خودکشی دخترم دیگر چیزی نفهمیدم و...

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی