اقتصاد تیول داری

  • در میزگرد اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح شد

    اقتصاد ایران گرفتار بیماری های مزمنی است که بسیاری از آنها ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد. مساله ای که همین اخیرا وزیر اقتصاد نیز به طور شفاف به آن اشاره کرد. در جریان میزگردی اقتصادی در دانشگاه علم و صنعت عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. اما مهمترین بخش این میزگرد مطالباتی بود که از سوی علی میرزاخانی سردبیر ارشد گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در خصوص رویکرد دولت…

۱

بیشتر

بیشتر