اقتصاد کوبا

  • وزیر پیشین صنعت و تجارت ونزوئلا تشریح کرد

    تورم تازنده ای که اقتصاد ونزوئلا را گرفتار خود کرده و جامعه این کشور را با یک بحران جدی رو به رو ساخته یک شبه به وجود نیامده است. بلکه محصول یک سلسله تصمیمات نادرست در حوزه اقتصاد است. مویسس نعیم وزیر پیشین صنعت و تجارت ونزوئلا در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه دنیای اقتصاد روند بحران اقتصادی ونزوئلا را بررسی کرده است.

  • مشاهدات میدانی خبرنگار اقتصاد نیوز از کوبا

    فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا که هفته گذشته درگذشت برای چند دهه الهام بخش بسیاری از حرکت های چپ گرایانه در گوشه و کنار جهان بود. او یارانش با هدف ایجاد اقتصاد کمونیستی در کوبا و فراهم آوردن رفاه یکسان برای تمامی مردم کشورشان قیام کردند. اما آنچه پس از چند دهه در کوبا مشاهده شد با آرمانی که کاسترو داشت فاصله زیادی دارد.

  • محمود صدری
۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر