امیر باقری

  • موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انتشار خبری مبنی بر تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان این هفته را تکذیب کرد.

  • نماینده شورای اقتصادی سران قوا:

    اقتصادنیوز: امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد: ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.

۱

بیشتر

بیشتر