آخرین اخبار امین ابراهیمی

  • امین ابراهیم، مدیرعامل فولاد خوزستان اظهار کرد: پس از سه سال رکورد تولید ماهیانه شمش در شرکت فولاد خوزستان از زمان تاسیس تاکنون شکسته شد.