انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

  • اقتصادنیوز؛ سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمایندگان عضو این کمیسیون نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی را تغییر دادند، گفت: بر همین اساس، اشخاصی به پیشنهاد اعضای هیئت اجرایی و حداقل با ۳ رای به رئیس جمهور معرفی شده و در نهایت رئیس این بانک توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر