انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور

  • اقتصادنیوز: نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور دلیل افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر را حرکت به سمت قیمت تمام شده مرغ و افزایش تقاضا اعلام کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر