انزوای واشنگتن

  • اقتصاد نیوز : مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا گفت کمپین فشار حداکثری این کشور علیه ایران شکست خورده و خروج از برجام فقط واشنگتن را در جهان منزوی کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر