آخرین اخبار انفجار تروریستی در مسجد شیعیان

  • اقتصادنیوز: معاون سخنگوی سازمان ملل در واکنش به انفجار تروریستی مسجد شعیان در کابل گفت: در زمانی که مسلمانان در سراسر افغانستان برای استقبال از عید آماده می شوند، هیچ کلمه ای نمی تواند این عمل نفرت انگیز و هدف قرار دادن یک مکان عبادت را به اندازه کافی محکوم کند.