اوباش گردانی

  • اقتصاد نیوز : در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، ابراهیم رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داد در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأمورین برخورد شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر