اوراق دولتی

  • اقتصادنیوز: افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی دو نکته را نشان می‌دهد؛ اول اینکه بازیگران بازار پول نرخ تورم بالاتری را برای ماه‌های آتی پیش بینی می‌کنند، در نتیجه تقاضای افزایش نرخ سود اوراق را دارند.از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نرخ سود سپرده‌های بانکی از جذابیت کافی برخوردار نبوده و به جذب نقدینگی کمک نخواهد کرد؛ علاوه براینکه بازارهای موازی مانند بازار طلا، ارز و بورس نیز بازدهی بالاتری را ثبت می‌…

  • نتیجه ششمین حراج اوراق دولتی

    اقتصادنیوز: بانک مرکزی در اطلاعیه ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد که نشان از افزایش نرخ سود اوراق فروش رفته دارد.

  • اقتصادنیوز: انتشار انواع اوراق یکی از راههای پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه قلمداد می‌شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر