اوراق سلف

  • اقتصادنیوز : مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه در تلاش برای تقویت منابع ریالی پروژه‌‌های نیروگاهی هستیم، گفت: بدین منظور درصددیم طی یک ماه آینده از محل فروش اوراق سلف تولید برق در بورس بتوانیم منابع موردنیاز برای تکمیل نیروگاه‌های‌ موجود را تقویت کنیم.

  • اقتصادنیوز : با توجه به اینکه دولت‌ها توانایی حل مشکلات ساختاری را ندارند، به راه‌حل‌های کوتاه مدت متوسل می‌شوند تا بتوانند منابع برای تامین هزینه‌هایشان را فراهم کنند. این طرح احتمالی دولت نیز در راستای هدف دولت برای تامین کسری بودجه و کاهش اثرات تورمی آن است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر