آخرین اخبار اوکراین اروپا

  • اقتصادنیوز: اروپا تلاش دارد تا زمینه را برای بقای اوکراین هموار کند. در همین راستا گروهی می گویند استفاده از اموال بلوکه شده روسیه می تواند فرصت ساز باشد هرچند چالش هایی را نیز به دنبال دارد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی