آخرین اخبار اپراتورهایی

  • بیانیه وزارت ارتباطات درباره برداشته شدن اختلالات دسترسی به اینترنت بین الملل هم درحالی مطرح شده که تا روز شنبه اقلا این اختلالات وجود داشته و روز یکشنبه هم در اپراتورهایی چون ایرانسل این اختلالات گزارش شده است.