اپلیکیشن پزشکی

  • اقتصادنیوز: یک ژاپنی اپلیکیشنی را توسعه داده که می‌تواند میزان قند داخل نوشیدنی شما را اندازه‌گیری کند. در واقع این برنامه به شما می‌گوید که دقیقا چه تعداد قند در داخل آن نوشیدنی انداخته شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر