آخرین اخبار اپل فروش محصولاتش را در ترکیه متوقف کرد