اکتشاف نفت

  • اقتصادنیوز: وزیر نفت امروز خبرهای مهمی داشت، خبرهایی در خصوص جزییات میدان نفت تازه کشف شده در ایران .

  • مدیر اکتشاف شرکت نفت از اکتشاف ۱۳ میدان نفت و گاز در ایران خبر داد و گفت: حجم ذخایر نفت کشف شده ۶.۵ میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز آن حدود ۶۲ تریلیون فوت مکعب است.

  • یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران، از کشف ذخایر جدید نفت نامتعارف تجاری ( نفت شیل ) در غرب کشور خبر داد.

  • رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف از خاتمه پروژه پژوهشی مطالعات اکتشافی شیل های نفتی قالی کوه لرستان خبر داد و گفت: مطالعات از اثبات حجم قابل قبول شیل های نفتی با کیفیتی بسیار عالی خبر می دهد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر