آخرین اخبار ایران درودی

  • ایران درودی ـ نقاش معاصر کشورمان ـ پس از سه ماه تحمل و مبارزه با بیماری، جمعه ـ هفتم آبان ماه ـ درگذشت.