آخرین اخبار ایلاین

  • اقتصادنیوز: وزیر راه و شهرسازی باید تکلیف قیمت منطقی بلیت‌ هواپیما را مشخص کند زیرا ایلاین‌ها در ماه‌های گذشته سقف قسمت پروازها را رعایت نکرده اند.