اینترنت شاد

  • اقتصادنیوز : حاجی میرزایی گفت: استفاده از اینترنت شاد برای معلمان و دانش آموزان رایگان است، اگر کسی در تامین اینترنت مشکل دارد آن را منعکس کند.

  • اقتصاد نیوز : وزیر آموزش و پرورش دباره هزینه اینترنت «شاد»، گفت: کارگروهی تعیین شده است که به عدد یک سوم رسیدند اما پیگیری می‌کنیم که هزینه را برای مناطق محروم و کسانی که امکان اقتصادی ندارند، رایگان کنیم که قول نسبی هم گرفتیم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر