بازار سوم

  • اقتصادنیوز؛ احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفت: سه بازار ارز وجود دارد. بازار اول، بازار دولتی برای کالاهای اساسی است با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بازار دوم، بازار ثانویه با ارز هفت هزار تومانی است و بازار سوم برای دزدیدن و بردن مال این مملکت است و برای کسانی است که می‌خواهند به جاهای دور بروند که برای عیاشی است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر