بازار مسکن در تهران

  • کوچک مقیاس‌های پایتخت، میلیاردی شدند؛

    اقتصادنیوز : برخی از آپارتمان های کوچک مقیاس در تهران بدون احتساب قیمت میانگین منطقه، نرخ گذاری می شوند و مالکان قیمت کلی برای آنها در نظر می گیرند.

  • بی توجهی مالکان به سقف افزایش قیمت و تمدید اجاره؛

    اقتصادنیوز : به گفته یکی از مشاوران املاک بخش مرکزی پایتخت تعداد قرار دادهای اجاره درتابستان امسال نسبت به سال های گذشته تغییر نداشته و مالکان به سقف افزایش قیمت و تمدید اجاره چندان پایبند نبودند .

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر