بازرسان سازمان ملل

  • بازرسان شیمیایی سازمان ملل گزارش دادند؛

    اقتصادنیوز؛ بازرسان شیمیایی سازمان ملل در گزارشی مدعی شدند که نیروهای وابسته به دولت سوریه در سال جاری میلادی سه بار از ماده شیمیایی ممنوعه کلر در منطقه تحت کنترل شورشیان استفاده کرده‌اند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر