بازکردن

  • هنوز یک هفته از خبر مربوط به بازگشایی قفل تمام مدل های آیفون با iOS ۱۱ توسط Cellebrite نگذشته که رسانه ها از کمپانی دیگری به نام Grayshift خبر داده اند که توانایی عبور از این سد محکم را دارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر