آخرین اخبار بازیگری الهام چرخنده

  • اقتصادنیوز: الهام چرخنده که مدتی است در کسوت بازیگری کاری را انجام نداده است، گفت: دوسال است که در سینما نقشی به من پیشنهاد نشده و دلیل این موضوع را نمی دانم.