آخرین اخبار بافتیمبی گومیس در سپاهان

  • طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر مذاکرات باشگاه سپاهان با بافتیمبی گومیس، ستاره فرانسوی یا یک بازیکن اهل ازبکستان در فضای مجازی مطرح شده است.