آخرین اخبار بانجی جامپینگ

  • توسعه در تمام بخش‌ها، نیازمند برآورده‌کردن، ضرورت‌های زیرساختی است. برای توسعه در بخش صنعت، معدن، صادرات، گردشگری و ... نیازمند راه هستیم. شبکه حمل و نقل، شبکه‌ی جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی.