آخرین اخبار بانک ایران و سوریه

  • اقتصادنیوز: مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، گفت: شرکت‌های ایرانی از پروژه‌های متنوع سوریه سهم خواهی می‌خواهند. مذاکره می‌کنیم پروژه‌هایی که خارج از تشریفات مناقصه‌ای است را به شرکت های ایرانی بدهیم.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی